بلبل خان

ابرانسان - بلبل خان

دانلود مستند Superhuman: The Invisible Made Visible 2020
5.6

اَبَر انسان: " نامرئی، مرئی می شود" تجربیات افراد دارای قدرت فوق حسی است که به نظر می رسد قوانین فیزیکی را که امروزه برای انسان شناخته شده است نقض می کنند. تهیه کننده و مجری فیلم کارولین کوری، که تجربه بسیار گسترده ا ی در زمینه مطالعات هوشیاری و درک حسی فوق العاده دارد، بینندگان را به سفری ...

Superhuman: The Invisible Made Visible 2020

جدیدترین آدرس سایت bolbolkhan.com
اینستاگرام بلبل خان
bolbolkhan_com @
تلگرام بلبل خان
bolbolkhan_com @